Príprava je kľúčová

Vaša žiadosť je vašou príležitosťou urobiť dobrý prvý dojem. Je to vaša príležitosť odhaliť kto skutočne ste a odprezentovať vás pred vašim potenciálnym budúcim zamestnávateľom. Žiadosť by sa mala skladať z motivačného listu, životopisu/CV a z vašich referencií.

Buďte pripravený

Zistite si všetko čo dokážete zistiť o spoločnosti Schindler. Vždy si všímame tých, ktorí prídu dobre pripravení. Porozmýšľajte o tom, ako vaše schopnosti a kariérne ciele zladíte s tými našimi. Porozprávajte nám o vašom budúcom úspechu v našej spoločnosti.

Buďte sami sebou

Ukážte nám že dokážete zvládnuť tlak počas pohovoru tým že budete sami sebou. Ak nepoznáte odpoveď na položenú otázku, nesnažte sa predstierať že tomu tak nie je. Najdôležitejšie je byť úprimný a hovoriť pravdu. Toto sú hodnoty Schindler a hľadáme ich aj u ľudí, ktorých chceme prijať do zamestnania.

Dobre sa odprezentujte

Dostali ste pozvánku na pohovor na základe vašej kvalifikácie. Je ale možné, že máte hodnotné skúsenosti aj z oblasti, ktorá nesúvisí priamo s pozíciou o ktorú sa uchádzate. Pokúste sa nájsť zaujímavé príklady vašich schopností a vedomostí, ktoré ste získali počas vašej kariéry a môžu vám počas pohovoru pomôcť.

Trénujte

Môžete sa pripraviť pomocou zoznamu typických otázok, ktoré sa vyskytujú na prijímacích pohovoroch. Odpovedajte na tieto otázky nahlas pred zrkadlom, alebo s priateľom či príbuzným. Môžete si vaše odpovede aj nafilmovať a následne si ich pozrieť. Takéto metódy vám pomôžu odhaliť čo ešte potrebujete vylepšiť, aby sa vám na pohovore darilo.

Klaďte otázky

Prijímací proces je obojsmerný dialóg, takže ak chcete vedieť kto sme a čo robíme, váš pohovor je príležitosťou sa na to opýtať. Pri kladení otázok nielen zistíte, či Schindler je tým pravým miestom kde budete pokračovať v kariére, ale ukáže nám to, že sa chcete niečo dozvedieť o našej spoločnosti.

Urobte dobrý dojem

Navštívte miesto pohovoru ešte pred samotným pohovorom, tak aby ste nás bez problémov našli a aby ste dorazili včas. Vhodne a profesionálne sa oblečte. Budeme vás posudzovať nielen podľa toho čo nám poviete, ale aj podľa toho ako sa odprezentujete.

Životopis

CV / životopis je príležitosť ako sa predstaviť za 30 sekúnd, tak ju využite. Dobre napísaný životopis nám poskytne predstavu o tom kto ste ako osoba, aké sú vaše skúsenosti a záujmy. Nezabudnite že toto je kľúč, ktorý otvára dvere k prijímaciemu pohovoru.

Pri písaní CV/životopisu zoberte do úvahy nasledovné:

 • Snažte sa urobiť dobrý dojem.
 • Váš životopis by nás mal presvedčiť, aby sme vás pozvali na pohovor.
 • Myslite na pracovnú pozíciu o ktorú sa uchádzate a snažte sa vyzdvihnúť tie správne vedomosti a skúsenosti.
 • Vaše vlastnosti popíšte na konkrétnych príkladoch, uvádzajte detaily.
 • Životopis píšte jednoducho (max. dve strany) a štruktúrovane.


Obvykle v životopise uvádzané kľúčové informácie:

 • Osobné údaje a kontaktné údaje
 • Krátky úvod, v ktorom uvediete čo môžete ponúknuť
 • Vzdelanie
 • Pracovné skúsenosti
 • Iné schopnosti a úspechy
 • Osobné záujmy a koníčky
 • Jazykové znalosti
 • Pracovné referencie


Motivačný list

V motivačnom liste by ste mali vyzdvihnúť vašu motiváciu, pre ktorú sa uchádzate o danú pracovnú pozíciu, to ako rozumiete tomu o čo sa uchádzate a čo nám môžete priniesť. Snažte sa poukázať na priame prepojenie medzi vašimi schopnosťami a skúsenosťami a schopnosťami, ktoré sú potrebné pre obsadzovanú pozíciu, o ktorú sa zaujímate... a buďte presvedčivý!

 • V motivačnom liste ukážte svoju osobnosť, vašu jedinečnosť a záujem o pôsobenie v našej spoločnosti.
 • Ukážte nám ako blízko sú vaše vlastnosti k požiadavkám danej pracovnej pozície.
 • Poukážte na kľúčové úspechy vašej kariéry, ktoré poukáže na to, ako môžete aj u nás dosiahnuť úspech.
 • Ak ste čerstvým absolventom, porozprávajte nám o svojich skúsenostiach mimo vášho štúdia, nesústreďujte sa príliš na vaše akademické tituly.
 • Píšte stručne. A priamo k veci.