Zásady používání souboru cookies behem náboru nových zamestnancu spolecnosti Schindler

 

Poslední aktualizace květen 2018

Děkujeme vám za navštívení (jedné z) webových stránek Skupiny Schindler („Internetové stránky“), Schindler Holding Ltd. a/nebo dceřiných společností („Schindler“) a za váš zájem o produkty a služby společnosti Schindler.

1. Úvod

Ve společnosti Schindler se snažíme respektovat soukromí a bezpečí našich uživatelů, zákazníků, dodavatelů a jejich zástupců v souvislosti se všemi produkty, službami, aplikacemi a webovými stránkami poskytovanými společností Schindler Holding Ltd. a jejími dceřinými společnostmi jednajícími jako správci v souladu s příslušnými pravidly a předpisy pro ochranu osobních údajů. Seznam a kontaktní údaje správních subjektů společnosti Schindler můžete nalézt na této webové adrese: https://www.schindler.com/schindler-in-europe

Používáním našich Internetových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, webových signálů a dalších způsobů identifikace a místního ukládání (společně nazývané „Soubory cookie“) v souladu s těmito zásadami používání souborů cookie („Zásady používání souborů cookie“). Pokud nesouhlasíte s naším používáním Souborů cookie a jiných způsobů identifikace, nastavte odpovídajícím způsobem váš webový prohlížeč, nebo nepoužívejte naše Internetové stránky.

2. Co jsou Soubory cookie?

Co jsou Soubory cookie?

Soubor cookie je malé množství dat uložené na vašem počítači nebo mobilním zařízení z navštívených webových stránek. Soubory cookie jsou hojně využívány za účelem správného nebo efektivnějšího fungování webových stránek a za účelem poskytování informací majitelům webových stránek.

Co Soubor cookie dělá?

Soubor cookie může ukládat nebo získávat informace z vašeho prohlížeče. Tyto informace se mohou týkat vás, vašich preferencí nebo vašeho zařízení a jsou převážně užívány k tomu, aby stránky fungovaly podle vašich očekávání. Soubor cookie umožňuje webovým stránkám zapamatovat si vaši aktivitu a preference (jako přihlašovací údaje, jazyk a další preferovaná zobrazení) během určitého časového období, díky čemuž je nemusíte opakovaně zadávat pokaždé, když znovu stránky navštívíte nebo přecházíte z jedněch stránek na jiné.

Tyto informace vás obvykle nemohou přímo identifikovat, ale mohou vám poskytnout uživatelský prožitek upravený na míru.

3. Úcel techto Zásad používání souboru cookie

Tyto Zásady používání souborů cookie vysvětlují, proč a jakým způsobem Soubory cookie a další způsoby identifikace užíváme, když Internetové stránky navštívíte.

Ve společnosti Schindler se snažíme respektovat vaše právo na soukromí. Za tímto účelem jsme vytvořili tyto Zásady používání souborů cookie. Zásady popisují, jak, proč a jaké typy Souborů cookie a další způsoby identifikace společnost Schindler využívá, když (i) se registrujete nebo navštívíte Internetové stránky, www.schindler.com nebo přidružené Internetové stránky nebo (ii) s námi navážete kontakt za účelem užívání služeb, jež společnost Schindler na Internetových stránkách poskytuje.

Tyto Zásady používání souborů cookie se vztahují na Internetové stránky a aplikace dostupné nebo používané skrze Internetové stránky a platformy provozované společností Schindler nebo jménem společnosti Schindler.

Váš souhlas s používáním Souborů cookie

Používáním našich Internetových stránek souhlasíte s používáním Souborů cookie a dalších způsobů identifikace v souladu s těmito Zásadami používání souborů cookie. Pokud nesouhlasíte s naším používáním Souborů cookie a jiných způsobů identifikace, nastavte odpovídajícím způsobem váš webový prohlížeč, nebo nepoužívejte naše Internetové stránky.

Pokud zakážete námi používané Soubory cookie, může to mít vliv na váš uživatelský prožitek a služby, které jsme vám schopni nabídnout při návštěvě našich Internetových stránek.

Další informace o blokování Souborů cookie naleznete v odstavci 5 „Jak spravovat preference Souborů cookie“.

Užívání vašich osobních údajů

Další informace o typech Osobních údajů, které obvykle shromažďujeme při návštěvě našich Internetových stránek, a jak jich využíváme, naleznete v našich Online zásadách ochrany osobních údajů.

4. Proc používáme Soubory cookie

Proč používáme Soubory cookie

Soubory cookie používáme, abychom vás odlišili od dalších uživatelů našich webových stránek a webových stránek naší sítě za účelem efektivního přecházení mezi stránkami a k ukládání vašich preferencí. Soubory cookie umožňují kvalitní uživatelský prožitek na našich Internetových stránkách a pomáhají nám přizpůsobit naše Internetové stránky a služby vašim osobním potřebám. Také nám umožňují získat zpětnou vazbu ohledně spokojenosti zákazníků a komunikovat s vámi na internetu jiným způsobem.

Když znovu navštívíte naše Internetové stránky, můžeme vás rozpoznat, i když neznáme vaši totožnost.

Soubory cookie užívané společností Schindler nebo třetími stranami

V mnoha případech tyto Soubory cookie využívají výpočetní kapacitu a úložiště vašeho zařízení. Některé z těchto Souborů cookie jsou užívány společností Schindler, jiné třetími stranami; některé jsou aktivní pouze po dobu vaší relace, jiné mohou zůstat ve vašem zařízení aktivní po delší časový úsek.

5. Jak spravovat nastavení Souboru cookie ve vašem prohlížeci

Internetové prohlížeče vám umožňují změnit nastavení Souborů cookie, například blokovat specifické typy Souborů cookie či jiných souborů. Můžete tak zablokovat Soubory cookie v nastavení vašeho prohlížeče, které vám umožní odmítnout užívání všech nebo vybraných Souborů cookie.

Pokud však ve vašem prohlížeči nastavíte blokování všech Souborů cookie, nemusíte mít přístup ke všem částem našich Internetových stránek, jelikož některé z nich mohou být funkční Soubory cookie.

Další informace o mazání nebo blokování Souborů cookie naleznete na stránce: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

6. Typy Souboru cookie, které používáme

Používáme následující typy Souborů cookie

-      Funkční soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování, vámi požadované služby, nebo pro přenos komunikace na našich Internetových stránkách.

-      Analytické soubory cookie jsou užívány pro měření výkonnosti a návštěvnosti na našich Internetových stránkách.

-      Další soubory cookie jsou užívány pro sledování skrze síť dalších webových stránek, reklamy atd.

 

Funkční soubory cookie

 

Funkční soubory cookie jsou nezbytné pro správné fungování, vámi požadované služby, nebo přenos komunikace na našich Internetových stránkách. V našich systémech nemohou být vypnuty. Funkční soubory cookie jsou obvykle nastaveny pouze tak, aby reagovali na vaši činnost, která odpovídá žádosti o služby, jako je nastavení ochrany soukromí, přihlašování nebo vyplňování formulářů. Můžete nastavit váš prohlížeč aby Soubory cookie blokoval, nebo vás na ně upozornil, avšak některé části našich Stránek pak nebudou fungovat.

 

Funkční soubory cookie neukládají žádné osobní identifikační údaje.

 

Funkční soubory cookie nevyžadují váš souhlas.

Analytické soubory cookie

 

Analytické soubory cookie jsou užívány pro měření výkonnosti a návštěvnosti na našich Internetových stránkách. Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvnost a zdroje provozu, abychom mohli měřit a zlepšovat funkčnost našich Internetových stránek. Pomáhají nám zjišťovat, které stránky jsou nejvíce a nejméně populární a sledovat pohyb návštěvníků na našich Internetových stránkách. Veškeré informace, které tyto Soubory cookie shromažďují, jsou agregovány, a tudíž anonymní.

 

V případě Analytických souborů cookie vyžadujeme váš souhlas před jejich uložením na váš počítač nebo mobilní zařízení. Souhlas můžete udělit tím, že budete pokračovat v užívání našich webových stránek,

 

Pokud tyto Soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy navštívíte naše Internetové stránky a nebudeme moci sledovat jejich výkon.

Trvalé nebo dočasné soubory cookies

Režim je spravovaný pomocí souborů cookies. Umožňuje uživateli vybrat si, jestli budou soubory cookies trvalými soubory cookies nebo dočasnými, zatrhnutím políčka „Zapamatovat si“.

 

7. Jaké konkrétní Soubory cookie používáme

Typ Souboru cookie

Název Souboru cookie

Účel

Trvání/Vypršení platnosti

Nezbytně nutné?

Trvalé nebo dočasné soubory cookies

rmk0

Uživatelská šifrované e-mailová adresa, pokud je známá.

Pokud je trvalé, bez uplynutí platnosti. Pokud relace uplyne, platnost se ukončí se skončením relace.

ano

Trvalé nebo dočasné soubory cookies

rmk1

Šifrované ID uživatele, pokud existuje.

Pokud je trvalé, bez uplynutí platnosti. Pokud relace uplyne, platnost se ukončí se skončením relace.

ano

Trvalé nebo dočasné soubory cookies

rmk4

Jestli se předepíše políčko Přihlásit se e-mailovou adresou uživatele, aby se zabránilo opakovanému zadání.

Pokud je trvalé, bez uplynutí platnosti. Pokud relace uplyne, platnost se ukončí se skončením relace.

ne

Trvalé nebo dočasné soubory cookies

rmk12

Hodnota, která označuje, jestli uživatel potvrdil banner s pravidly souborů cookies. Pokud soubor cookies není nastavený, může se zobrazit banner. Pokud je soubor cookies nastavený a jeho hodnota je 1, banner může být potlačený.

Pokud je trvalé, bez uplynutí platnosti. Pokud relace uplyne, platnost se ukončí se skončením relace.

ne

Server session cookies

JSESSION ID

Soubor cookies umístěný na zařízení uživatele během relace, takže server může identifikovat uživatele.

Vyprší, když se zavře prohlížeč.

ano

 

8. Více informací o Souborech cookie

Kde nalézt další informace o Souborech cookie

Více informací o Souborech cookie a podobných tazích/souborech naleznete na následujících odkazech:

-    http://www.allaboutcookies.org/

-    http://www.youronlinechoices.eu/

(průvodce k behaviorálním reklamám a online ochraně osobních údajů vytvořený internetovým reklamním průmyslem)

9. Používání zásuvných modulu sociálních médií

Jak používat Záložky sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, Google+ nebo LinkedIn)

Můžeme používat Záložky sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, Google+ nebo LinkedIn), které dovolují uživatelům těchto platforem sociálních médií posílat odkazy vybraných Internetových stránek společnosti Schindler na jejich příslušných profilech na sociálních sítích, aby je mohli přidat do záložek nebo je sdílet s vašimi kontakty na sociálních sítích. Internetové stránky mohou obsahovat Záložky sociálních sítí, které lze identifikovat pomocí příslušných tlačítek pro sdílení.

Další informace naleznete v našich Online zásadách ochrany osobních údajů.

10. Zmeny v techto Zásadách používání soboru cookie

Vyhrazujeme si právo dle vlastního uvážení měnit, upravovat, přidávat, nebo odebírat části těchto Zásad používání souborů cookie. Veškeré takovéto změny budou oznámeny v souladu s platnými právními předpisy.

11. Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoliv dotazy či připomínky týkající se těchto Zásad používání souborů cookie, vašich osobních údajů či ochraně osobních údajů ve společnosti Schindler, kontaktuje nás na adrese:

Schindler CZ, a.s.

Walterovo náměstí 329/3

158 00 Praha 5

Česká republika

Phone: +420 257 293 132

Email: gdpr.cz@schindler.com