Příprava je klíčová

Vaše žádost je Vší příležitostí udělat dobrý první dojem. Je to vaše příležitost odhalit, kdo skutečně jste, a odprezentovat se před vaším potenciálním budoucím zaměstnavatelem. Žádost by se měla skládat z motivačního dopisu, životopisu (CV) a z vašich referencí.

Buďte připravení

Zjistěte si všechno, co dokážete, o společnosti Schindler. Vždy si všímáme těch, kteří přijdou dobře připravení. Popřemýšlejte o tom, jak vaše schopnosti a kariérní cíle sladíte s těmi našimi. Řekněte nám o vašem budoucím úspěchu v naší společnosti.

Buďte sami sebou

Ukažte nám, že dokážete zvládnout tlak během pohovoru tím, že budete sami sebou. Pokud neznáte odpověď na položenou otázku, nesnažte se předstírat, že tomu tak není. Nejdůležitější je být upřímný a mluvit pravdu. Toto jsou hodnoty Schindler a hledáme je i u lidí, které chceme přijmout do zaměstnání.

Dobře se odprezentujte

Dostali jste pozvánku na pohovor na základě vaší kvalifikace. Je ale možné, že máte cenné zkušenosti i z oblasti, která nesouvisí přímo s pozicí, o kterou se ucházíte. Pokuste se najít zajímavé příklady vašich schopností a znalostí, které jste získali během vaší kariéry a které vám mohou během pohovoru pomoci.

Trénujte

Můžete se připravit s pomocí seznamu typických otázek, které se vyskytují u přijímacích pohovorů. Odpovídejte na tyto otázky nahlas před zrcadlem nebo s přítelem nebo příbuzným. Můžete si vaše odpovědi i natočit a následně se na ně podívat. Takové metody vám pomohou odhalit, co ještě potřebujete vylepšit, abyste na pohovoru uspěli.

Ptejte se

Přijímací proces je obojsměrný dialog, takže jestli chcete vědět, kdo jsme a co děláme, váš pohovor je příležitostí se na to zeptat. Při kladení otázek nejen zjistíte, jestli Schindler je tím pravým místem, kde budete pokračovat v kariéře, ale ukáže nám to, že se chcete něco dozvědět o naší společnosti.

Udělejte dobrý dojem

Navštivte místo setkání ještě před samotným pohovorem, tak abyste nás bez problémů našli a abyste dorazili včas. Vhodně a profesionálně se oblečte. Budeme vás posuzovat nejen podle toho, co nám povíte, ale i podle toho, jak se odprezentujete.

Životopis

CV (životopis) je příležitost, jak se představit za 30 vteřin, tak ji využijte. Dobře napsaný životopis nám poskytne představu o to, kdo jste jako osoba, jaké jsou vaše zkušenosti a zájmy. Nezapomeňte, že to je klíč, který otvírá dveře k přijímacímu pohovoru.

Při psaní CV vezměte do úvahy následující:

 • Snažte se udělat dobrý dojem.
 • Váš životopis by nás měl přesvědčit, že vás máme pozvat na pohovor.
 • Myslete na pracovní pozici, o kterou se ucházíte, a snažte se vyzdvihnout ty správné znalosti a zkušenosti.
 • Vaše vlastnosti popište na konkrétních příkladech, uvádějte detaily.
 • Životopis pište jednoduše (max. dvě strany) a strukturovaně.


Klíčové informace obvykle uváděné v životopise:

 • Osobní údaje a kontaktní údaje
 • Krátký úvod, ve kterém uvedete, co můžete nabídnout
 • Vzdělání
 • Pracovní zkušenosti
 • Jiné schopnosti a úspěchy
 • Osobní zájmy a koníčky
 • Jazykové znalosti
 • Pracovní reference


Motivační dopis

V motivačním dopise byste měli vyzdvihnout vaši motivaci, která vás vede k tomu, že se ucházíte o danou pracovní pozici, to, jak rozumíte tomu, o co se ucházíte a co nám můžete přinést. Snažte se poukázat na přímé propojení mezi vašimi schopnostmi a zkušenostmi, které jsou potřebné pro obsazovanou pozici, o kterou se zajímáte... a buďte přesvědčiví!

 • V motivačním dopise ukažte svoji osobnost, vaši jedinečnost a zájem o působení v naší společnosti.
 • Ukažte nám, jak blízko jsou vaše vlastnosti k požadavkům dané pracovní pozice.
 • Poukažte na klíčové úspěchy vaší kariéry, které naznačí, jak můžete i u nás dosáhnout úspěchu.
 • Pokud jste čerstvým absolventem, řekněte nám o vašich zkušenostech mimo vaše studium, nesoustřeďte se příliš na vaše akademické tituly.
 • Pistě stručně. A přímo k věci.